Fotografovanie – presnosť v kompozícií

0
23557

V minulom Diele fotografické školy o kompozícií sme si povedali niečo o líniách, štruktúrach a tvaroch. V tomto diele nám Ondřej Neff povie niečo o presnosti. V totiž nesmierne dôležité strážiť si čo máme na fotografií nielen uprostred, ale aj po krajoch a v rohoch. Dobré svetlo!

Pokiaľ používame línie, štruktúry či tvary presne tak je vidieť, že sa nad fotografiou rozmýšľalo. Naša j fotografia sa tak stáva cennejšou. Preto je dobré trénovať si presnosť fotografovania.

1 cvičenie na presnosť:

Skúste skladať jednotlivé tvary do rôznych kompozícií. Dávajte pozor, aby sa jednotlivé tvary navzájom neprekrývali.

2 cvičenie na presnosť:

Zvoľte si líniu a vytvorte fotografiu, ktorá bude presne uhlopriečne z zľava doprava. Dôležité je, aby išla presne z jedného rohu do druhého.

3 cvičenie na presnosť:

Odfotografujte rovnobežne lavičku.

Týmito cvičeniami sa učíme vnímať obraz ako celok.

zdroj: YouTubeAARON

Comments

comments