Home Škola Bicie

Bicie

Pôvod bicích sa môže určovať veľmi premenlivo, buď budeme striktný a budeme sa zameriavať na bicie, ktoré poznáme aj dnes, vtedy by sa prvé bicie dali datovať nejako k začiatku 20. storočia. Ale ak si uvedomíme, že k bicím patria aj všetky druhy perkusií, tak sa dajú bicie určiť aj ako úplne prvý hudobný nástroj.