HIIT

Vysoko intenzívny intervalový tréning HIIT čiže high-intensity interval training v slovenskom preklade znamená vysoko intenzívny intervalový tréning. Jedná sa o druh cvičenia, pri ktorom sa strieda cvičenia (interval) o vysokej záťaži sa cvičením o nízkej záťaži či s úplným odpočinkom.

Zásadnou výhodou tohto tréningového konceptu je to, že ku spaľovanie tuku nedochádza iba pri cvičení ale aj po ňom. Dôvodom prečo dochádza k odbúravaniu tuku aj po skončení tréningu je tzv. Efekt EPOC (excess post-exercise oxygen consumption) čiže zvýšená spotreba kyslíka po tréningu. Telo teda využíva kalórie zhruba o 10% viac aj v dobe Neskúsení. Ďalej HIIT tiež ovplyvňuje mechanizmy vo svalových bunkách, ktoré potom vie lepšie nakladať s tukom a obmedzujú jeho ukladanie.